top of page
Изтеглете каталог на одобрените програми към 01.01.2022

Общ брой на одобрените програми: 34

Програма

Училищните проекти: от идеята до реализацията.

16 часа = 1 кредит.

Обучители: д-р Ирена Димитрова, Милена Драгова, Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски

Програма

PR и реклама на образователните институции

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Ефрем Ефремов

Програма

Емоционална интелигентност

16 часа = 1 кредит.

Обучители: д-р Ирена Димитрова, Светлана Нанчева, Теодор Карайончев, Цвета Балийска

Програма

Иновативното училище. Проектна рамка на училищен модел. 

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева,

Ефрем Ефремов, Генадий Матвеев

Програма

Коучингът в образованието

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Милена Драгова, Светлана Нанчева,Юрий Анджекарски, Валентина Данева

Програма

Дидактика 3.0.

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева,Юрий Анджекарски, Ефрем Ефремов

Програма

Ефективни модели на работа с родителите

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева,Генадий Матвеев, Теодор Карайончев, Ефрем Ефремов, Надие Карагьозов

Програма

Училището и неговите партньори

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева,Генадий Матвеев, д-р Ирена Димитрова, Ефрем Ефремов

Програма

Портфолиото като педагогически инструмент

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, Ефрем Ефремов

Програма

Култура на доброволчеството. Набиране на средства за каузи.

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски, Генадий Матвеев, Цвета Балийска

Програма

Учителят: справяне с професионалния стрес

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Теодор Карайончев, Генадий Матвеев, Цвета Балийска, Светлана Нанчева

Програма

Театърът в педагогическата работа

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Виолина МарковаЦвета Балийска, Светлана Нанчева

Програма

Училищният климат и ефективното училище

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, Генадий Матвеев, Иван Игов

Програма

Обучение чрез кино

16 часа = 1 кредит.

Обучители: проф.Мая Димитрова

Програма

Функционалност, дизайн и организация на училищната среда

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

Програма

Развитие на меките умения на педагога: конфериране, модериране, фасилитиране, презентиране

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

Програма

Технологии и модели за ефективни работни срещи на педагогическия екип

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

Програма

Иновативни модели на извънкласни дейности по интереси

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева

Програма

Ефективно участие на родители, ученици, партньори в самоуправлението на училищната общност

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, Генадий Матвеев, Ефрем Ефремов

Програма

Планиране и провеждане на форми за изнесено обучение

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева, Генадий Матвеев, Ефрем Ефремов

Програма

Планиране и провеждане на тренинг за училищна адаптация с новоприети ученици, или с ученици, преминали в нова образователна степен

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Генадий Матвеев

Програма

Развитие на социалните и личностните умения на учениците в час на класа 

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Генадий Матвеев

Програма

Методики и инструменти за самоанализ и самооценка на образователната институция

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски

Програма

Професионален педагогически екипен тренинг 

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Генадий Матвеев, Иван Игов, Валентина Данева

Програма

Педагогическа ефективност и резултативност на методи и инструменти за оценяване, наказание, насърчение на учениците

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Генадий Матвеев, Юрий Анджекарски

Програма

Превенция и справяне с агресията и тормоза в училище

16 часа = 1 кредит.

Обучители: Светлана Нанчева, Генадий Матвеев, Юрий Анджекарски, Иван Игов

Програма

Въведение в сугестопедията

16 часа = 1 кредит.

Обучител: Ирина Апостолова

Театър на трохите copy.jpg

Програма

Хлебно изкуство: учене чрез преживяване, културна антропология, арт терапия

16 часа = 1 кредит.

Обучител: Надежда Савова-Григорова

Изтеглете анотация
20180430_120543.jpg

Програма

Учене и взаимодействие в мултикултурна среда

16 часа = 1 кредит.

Обучител: Юрий Анджекарски

Изтеглете анотация
Digital tools copy.jpg

Програма

Достъпни и актуални дигитални образователни ресурси, инструменти и среди

16 часа = 1 кредит

Обучители: Иглика Ангелова, Светлана Нанчева, гост-лектор Иван Господинов

Изтеглете анотация
самоуправление.jpg

Програма

Изграждане на позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление

16 часа = 1 кредит

Обучител: д-р Таня Желязкова-Тея

Изтеглете анотация
мениджмънт copy.jpg

Програма

Съвременни модели на ефективно лидерство, мениджмънт и координация на педагогически екипи в образователните институции

16 часа = 1 кредит.

Обучител: Юрий Анджекарски

Изтеглете анотация
IMG_9203.JPG

Програма

Стратегии, методи и добри практики за превенция на отпадането и ранното напускане на образователната система

16 часа = 1 кредит.

Обучител: Юрий Анджекарски

Изтеглете анотация

Програма

Интегриране на принципите и методите на Монтесори в училището и детската градина

16 часа = 1 кредит.

Обучител: Севдалина Белчева

bottom of page