top of page

Проектна рамка за разработване на Училищен модел - ПФО

От тук можете да изтеглите Проектната рамка за разработване на Училищен модел, разработена от сдружение "Професионален форум за образованието".

Насоки за кандидатстване

От тук можете да изтеглите Насоки за кандидатстване, които ще ви помогнат да попълните проектната рамка а сдружение ПФО.

Проектна рамка за Иновативнно училище на МОН (2016)

От тук можете да изтеглите формуляра на МОН за кадидатстване за Иновативно училище, с коментари на С.Нанчева. Формулярът е от сесията през януари 2017 г., и представлява чернова в текстов файл. Реалният формуляр се попълва онлайн.

От тук можете да изтеглите Презентация на Конкурса от Пролетна среща-семинар  на ПФО "Иновативното училище" в Националния военноисторически музей на 24.03.2014 г.

Please reload

Конкурсът‐Стартъп за Училищни модели беше организиран от сдружение „Професионален форум за оразованието” с подкрепата на МОН, във връзка с 25‐годишнината от създаването на първото чартърно училище в България по авторски модел – 151 СОУПИ, София (1990 г.).

 

Цели на конкурса:

  • да открои перспективни модели и авторски педагогически екипи, като насърчи общности и екипи с визия за образователни иновации да структурират идеите си и да ги представят публично

  • да даде индикации за това, какви промени в образователната система би подкрепило обществото и да създаде условия за разгръщане на позитивна обществена дискусия относно визията за образованието в България в дългосрочна перспектива

 

В конкурса взеха участие 6 авторски екипа, които изпратиха своите авторски модели. 

Всеки един от екипите, ако желае, може да ползва нашия експертен капацитет за обсъждане и развитие на своя модел, както в концептуален план, така и при практическата му реализация.

 

24.04.2017

 

Скъпи приятели, колеги и съмишленици,

в изпълнение на нашия план за развитие на Иновативните училища, в периода 10-13 април 2017 г. проведохме Национален форум "Иновативното училище" в гр.Велинград.

Тук можете да се запознаете с част от презентациите от форума.

* ЗабраВ/Нените иновации

* Училищен модел - 151 СОУПИ

 

* Марков колеж

 

* Буквар на ПГО (Сендовска система)

 

* Валдорфска педагогика

 

* Развиващи игри: Open Geoboard и др. 

* Училищен модел - Институт за прогресивно образование

* Училищен модел - Мечтатели

* Училищен модел - Старт Академия

* SOLE - Задай ми въпрос, или Могат ли децата да учат сами?

* Теория за социална компетентност

ПРОГРАМА НА ФОРУМА 

Писмо-покана до министър Н.Денков

Писмо-покана до заместник-министър М.Гайдарова

23.12.2016 г.

Скъпи приятели и колеги,

 

Както вече сте разбрали, Министерството на образованието създаде друга проектна рамка и възприе друга концепция за Иновативните училища. Тя не предполага такава цялостна разработка, както в нашия модел, и освен това, не позволява разработване на иновативни модели от авторски екипи, които не са част от действащо училище, въпреки че и нашият български, и международният опит показват, че най-успешните иновативни модели се реализират със създаване на нови екипи, а не с трансформиране на съществуващи такива. Също така, МОН е сформирал Комисия за оценяване на проектите за Иновативни училища. 

Нашите предложения за статута "Национално училище" не бяха взети предвид при разработката на съответния стандарт. Приетата нова нормативна уредба постави в много трудно положение част от съществуващите Национални училища - НПМГ, НСОУ "София" и други. Реално, цялата история, постиженията, добрите и уникални практики на тези училища се оказаха несъществени за запазване на статута им. Държавният стандарт изисква националните училища да изпълняват "национална задача", но засега не е ясно кой трябва да формулира тази задача, и по какъв начин ще се удостовери, че тази задача наистина е от национално значение.

 

Имайки предвид тези обстоятелства, нашият екип взе следните решения:

- ние ще съдействаме на всички училища, които имат желание да включат иновативни елементи в своята практика, независимо дали искат да попълват рамката на МОН или не;

- ние ще работим за това, авторски екипи, подобни на нашия преди 26 години, да имат шанса също да създават иновативни училища;

- ние ще работим за това, статутът на Националните училища да се обвърже с техните успехи и постижения;

- ние ще се опитаме отново да инициираме по-широка обществена дискусия за иновациите в образованието. 

Практически стъпки в посока на тези решения:

 

* В портфолиото на сдружение ПФО като обучаваща педагози организация (регистрирана по ЗПУО), сме включили програма: "Иновативното училище. Проектна рамка на училищен модел", и започваме поредица от семинари по нея - Работилница за училищни модели. 

* Проведохме форум за иновациите в образованието, на който се опитахме да представим различни училищни модели от миналото, настоящето и бъдещето, в това число разработки от нашиия конкурс и от конкурса на МОН. 

 

* Започнахме подготовка за учредяване на Национална мрежа за иновативно образование.  

bottom of page