top of page
105984684_162038225361272_1728333695176527393_n.jpg

Eduspace е нашето педагогическо средище, място за срещи и събития, свързани с образование, младежки дейности, култура. Ето какво планираме да правим тук: 

  • Колегиални срещи на хора, свързани с каузата на човеколюбивото образование

  • Запознаване, опознаване, създаване на екипи и общности, генериране на идеи, реализиране

  • Предаване и запазване на педагогическа памет за хора, събития, конструкти, концепции

  • Обсъждане на визии за близко и по-далечно педагогическо бъдеще; запознаване с образованието в други страни и култури

  • Представяне на книги и филми, дискусии

  • Срещи с хора – живи свидетели, автори, визионери

  • Практическо опознаване на разнообразни формати и технологии за позитивно човешко общуване

  • Концентриране на човешка енергия и енергия на общността за подкрепа на хора и каузи

КЪДЕ? Гр. София, ж.к. Белите брези, бл. 13

https://www.facebook.com/eduspacebg/

bottom of page