top of page

Една от дейностите, които най-много харесваме, е да провеждаме обучения.

 

Най-много обучения предлагаме  за педагози. От 2009 г. всяка година провеждаме Зимна, Пролетна и Лятна педагогическа академия. От 2016 г. сме включени в Регистъра на обучаващите организации на МОН. 

Младежката ни формация провежда обучения и тренинги за младежи и ученици в областта на доброволчеството, социалното предприемачество, разработването на проекти, здравна култура, екология и др. В тези формати участват наши доброволци от различни краища на света.

 

Разработваме и програми за родители, които скоро ще предложим на вашето внимание. .

Всяка година в началото на пролетта провеждаме еднодневен безплатен семинар "Училището в търсене на партньори", на който заедно с наши приятели разказваме за интересни събития в образователната среда извън училище.

bottom of page