top of page

Проект #DigitSafe

В периода 2021 - 2023 г. Сдружението е партньор по проекта #DigitSafe, продължение на проекта DigitFIT, реализиран по Ключова деност 2 - стратегически партньорства на програма Еразъм+. Водеща организация по проекта е CONEXX - Europe от Белгия, а останалите партньорски организации са Inova Aspire (Нидерландия), CESUR (Испания) и Radio Alma (Белгия).

Проектът #DigitSafe има за цел да насърчи по-широки и по-задълбочени познания сред младите хора по двете ключови теми "Киберсигурност и онлайн реч на омразата" и "Сигурност и неприкосновеност на личния живот онлайн", по-специално сред най-уязвимите групи млади хора, като спомогне за изграждането и развитието на по-безопасни общи цифрови пространства и практики.


Проектът има следните специфични цели:

- Да насърчи цифровото гражданство сред младите хора в участващите държави, като в съответствие със Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. им предостави практическа информация за сигурността и неприкосновеността на личния живот онлайн, речта на омразата и кибертормоза.

- Да предостави на младите хора, особено на тези с по-малко възможности,  необходимите компетентности за повишаване на тяхната цифрова устойчивост.

 

- Да разработи и пилотира иновативна образователна методология, която се състои в наръчник с важна информация по тези теми, и в информационна кампания за повишаване на осведомеността по темата на проекта, като се използват най-разпространените сред младите хора аудиовизуални комуникационни практики и език, инструменти и тенденции.

Текуща информация за проекта можете да следите във Фейсбук страницата на Сдружение "Професионален форум за образованието".

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
3. #Digitsafe logo profile slogan.png
bottom of page