top of page

Acerca de

thumbnail.jpeg
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg

Проект "Reconnect with Nature"

Международния младежки обмен "Reconnect with Nature" беше реализиран по програма "Еразъм+" в периода 10-18 юли 2022 г., като в него се включиха младежи от България, Гърция, Италия, Румъния и Турция. През първата част на проекта групата от 28 младежи и ръководители беше в Творческа къща Петрохан, а през втората част на обмена - на палатки сред природата, в близост до гр. София.

Една от основните цели на проекта, както показва и името му, беше младите хора да възстановят връзката си с природата и да предприемат стъпки за намаляване на собственото си въздействие върху околната среда.

Конкретните задачи на проекта бяха:
- да се насърчи възстановяването на връзката с природата и дейностите на открито сред младите хора, като се изградят техните умения за ориентиране в природата и за извършване на разнообразни дейности на открито - преходи и къмпингуване с минимален отпечатък върху околната среда, готвене, създаване на инструменти от естествени материали и др.;
- Развитие на знанията, уменията, нагласите и поведението на младите хора във връзка с екологията, устойчивото развитие, осъзнаването на собственото въздействие върху околната среда и начините, по които всички ние можем да направим стъпки за намаляване на това въздействие;
- Повишаване на осведомеността на младите хора относно добрите практики в областта на опазването на околната среда в участващите страни;
- Изграждане на умения и развиване на знанията на участващите млади хора за организиране на дейности за обучение на връстници на теми, свързани с екологията и устойчивото развитие;
- Информиране на младите хора за това какво е кръгова и зелена икономика и по какъв начин можем да допринесем за трансформацията на нашите икономики, за да се борим с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда;
- Повишаване на осведомеността за Целите за устойчиво развитие сред младите хора в партньорските държави, като се акцентира върху целта, свързана с действията в областта на климатичните промени;
- Даване на възможност на младите хора да действат на местно ниво чрез изграждане на техните умения в областта на градското земеделие, компостирането, рециклирането и други практики, които те могат да използват в ежедневните си дейности у дома.

 

Един от най-важните резултати от проекта беше именно изграждането на връзка между младите хора и природата, което стана благодарение на дейностите на открито - преходи, ориентиране, лагеруване сред природата, приготвяне на храна на лагерен огън и т.н. По време на втората част от проекта младежите работеха в екипи, които отговаряха за  изграждането и развитието на палатковия лагер, за приготвянето на храната, разделянето на отпадъците и т.н.


Една от обучителните сесии по време на обмена беше посветена на първата помощ, тъй като имахме и добровлци от Български Червен кръст, с които обсъдихме какви травми и злополуки могат да се случат, когато сме сред природата, и какво да правим в подобни ситуации.


По време на проекта обсъдихме теми, свързани с кръговата икономика и климатичните промени, какво е "bushcraft" и как можем да оцелеем сред природата, как да правим преходи и да лагеруваме в дивото, като в същото време се грижим за околната среда.


В обмена се включиха младежи без особен опит в къмпингуването или в планинските преходи, както и такива, които имаха повече опит в това, но накрая едно беше сигурно - чувствахме се по-свързани помежду си, както и с природата, мотивирани да я опазваме и да прекарваме повече време в нея.


В последния ден на проекта бяхме в цивилизацията - в гр. София, където с помощта на Фондация "Корен" научихме повече за компостирането в градски условия - също важен елемент от темата на проекта "Reconnect with Nature".

bottom of page