top of page
logo 2018 PFO 2.png

Сдружение „Професионален форум за образованието” от създаването си през 2002 г. работи в областта на формалното и неформалното образование, доброволчески и младежки дейности. Разработва и реализация на проекти съвместно с други НПО, образователни и културни институции; организира събития – изложения, фестивали, конкурси, изложби; провежда обучителни семинари и курсове за педагози, ученици, студенти, родители и др. Членовете на сдружението са 7 физически лица, повечето от които са педагози от екипа, създал и реализирал в продължение на 12 години (1990-2002 г.) първото чартърно училище в България – 151 СОУПИ (Средно общообразователно училище с профилиране по интереси). Председател на сдружението е Юрий Анджекарски – основател и директор на 151 СОУПИ в периода 1990-2002 г. Заместник-председател на сдружението е Светлана Нанчева, създател и ръководител на Педагогическата служба на 151 СОУПИ (1990-2002), опитът на която е описан в книгата й "Неучебен предмет" (2019) и е използван при създаването на длъжността "Педагогически съветник" в България. 

Понастоящем Сдружението разполага със значителен ресурс от доброволци (над 50 човека), експерти (над 50 човека) и партньорски неправителствени организации (над 30 НПО), с помощта на които реализира своите проекти. Сдружението разполага с постоянно работещ офис в гр.София.

Собствени проекти и дейности

Обучения на педагози

Сдружението провежда обучения на педагози от 2009 г. От 2017 г. е регистрирано в ИРОПК на МОН като обучителна организация с №5739, с право да присъжда квалификационни кредити. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА АКАДЕМИЯ. От 2009 г. всяко лято сдружението организира Лятна Педагогическа академия – едноседмични семинари за педагози, съчетани с релакс на морския бряг. От януари 2011 г. всяка година провеждаме и Зимна Педагогическа академия в гр.Велинград (през зимната или междусрочната ваканция), в която участват около 150 педагози. През 2014, 2018 и 2019 г. проведохме и Пролетна академия (през пролетната ваканция).  Тематичният фокус на обученията винаги е свързан с иновациите в образованието, разтлеждани в няколко направления:  

 • Разработване и реализиране на проекти – разглеждане на програми и схеми за кандидатстване, запознаване с различни донори, начини на набиране на средства за каузи (фъндрайзинг, краудфъндинг, пиар и реклама и др.), общи знания и умения за разработването и управлението на проекти и проектното мислене и др.

 • Иновативни и алтернативни образователни методи и технологии – разглеждане на разнообразни нестандартни педагогически методи, методики и концепции: методи на неформалното образование, арт методи (пантомима, театър, изобразителни и приложни изкуства, музикална терапия, творческо писане и т.н.), нови информационни технологии (дигитални платформи, инструменти и среди), слабо познати или неизвестни в България педагогически школи и системи  - авторски, като сугестопедията на проф. Г.Лозанов, системата на ПГО на акад. Благовест Сендов, системите на Мария Монтесори, Шалва Амонашвили, Джон Майтън, Пауло Фрейре, Рон Кларк, Яков Хехт и много други, и глобални, като концепциите за Проектно-базирано обучение, смесено обучение, метапредметно обучение, IB  и др. 

 • Актуални проблеми на училището – подпомагане на актуалната дейност на педагозите и директорите в области като трудово-правни въпроси, управление на делегиран бюджет, работа в мултикултурна среда, превенция на агресията, работа с деца със СОП и др.

Семинарите включват: лекции и презентации от специалисти,  дискусии, практически занимания, и се провеждат в групи с 10-25 участници. Водещите на семинарите са експерти, одобрени и поканени от сдружението, доказани професионалисти в своите области. 

Обучения по заявка на училищни колективи на избрани от тях теми. От 2006 г. всяка година екипи на сдружение „Професионален форум за образованието” често биват канени да проведат обучение на педагози от дадено училище или община. Богатият спектър експерти, с които работи сдружението, позволява разнообразие в тематиката на семинарите: разработка и управление на проекти, училищен пиар и реклама, интерактивни и комуникативни педагогически техники, работа в мултикултурна среда, превенция на агресията, работа с деца със СОП, извънкласни дейности и др. Семинарите включват: лекции и презентации от специалисти, дискусии, практически занимания, кафе паузи, и се провеждат в групи с 10-25 участници. Участниците получават печатни и електронни материали и сертификати за участие по образец на МОН.

Ежегодна среща-семинар за педагози и ученици "Училището в търсене на партньори".  От 2005 г.  сдружение „Професионален форум за образованието” провежда еднодневна годишна среща за своята партньорска мрежа. Участието в еднодневната среща е безплатно, а темите са свързани с разработка и управление на проекти, училищен спорт и извънкласни дейности, доброволчество, училищен PR и реклама, ученическо самоуправление и др. Говорители и водещи на срещите са експерти на ПФО, както и представители на държавни институции и партньорски организации. Срещите се провеждат традиционно в голямата зала на Националния военноисторически музей. Капацитетът на срещите е до 200 участници, педагози и ученици, представители както на столицата, така и на областите в Западна България. Събитията се осигуряват ресурсно и финансово изцяло от сдружение „Професионален форум за образованието”. 

Pro bono консултиране и подпомагане на неформални групи, неправителствени организации, училища и детски градини. От 2006 г. сдружение  „Професионален форум за образованието” активно и безвъзмездно подпомага неформални групи, новосъздадени неправителствени организации, училища от цялата страна, както и някои други институции, свързани с образованието (музеи, школи за извънкласни дейности и др.) в различни техни дейности: разработване на проекти по различни програми, организационно укрепване и повишаване на капацитета, установяване на контакти и партньорства, реклама на дейността, реализиране на собствени инициативи, решаване на проблеми. Сдружение „Професионален форум за образованието” предоставя експертни консултации, офиса и оборудването си, своите контакти и партньорства и целия си капацитет за подпомагане на развитието на групи и организации, чиято дейност е в област и посока, сходна с нашата. Над 50 неформални групи и неправителствени организации са получили от нас подкрепа в различни моменти от тяхното развитие. Сред тях са сдружение „Форум Наука", фондация „Човешката библиотека”, Ученическо благотворително дружество при НГДЕК, Ученически парламент на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” (гр.София), Доброволческа инициативна група при ПГАВТ „А.С.Попов” (гр.София), сдружение „BMST – Carnavale”, прабългарска школа за оцеляване „Багатур”, шахматен клуб ЦСКА, образователен център „Незнайко", клуб на знаещите „Квант”- гр.Пловдив, сдружение „Знам и мога”, театър „Цвете”, студентски колектив „Енвижън”, фондация „Грижа за здравето”, дизайнерска работилница „Дева+”, страйкбол клуб „Витоша”, фондация „Арт Еко Свят”, НЧ „Бъдеще сега”, сдружение „20:19”, фондация „Проф.д-р Евелина Гатева и проф.д-р Георги Лозанов”, Национална мрежа на родителите, Мрежа Хлебни къщи, Столичен Ученически съвет, образователен център „Експлораториум”, група „Вълкашин”, сдружение „Завод за идеи”, Институт за прогресивно образование,сдружение "Общност за демократично образование" и Фестивал "Невъзможното образование", сдружение "Точка, запетая", движение "Ученици за промяна", образователен блог "Едулибриум", КАИТ ЕООД, Столичен ученически съвет и др. Членове на сдружението са активни участници в образователните събития, организирани от наши партньори – Международна фондация Y_PEER, КАИТ ЕООД, Специалност „Неформално образование” в СУ „Св.Кл.Охридски”, Пловдивския университет и др. Над 90 училища и детски градини от областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, Габрово, Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Варна, Търговище, Разград, Севлиево, Смолян, Благоевград са получили и продължават да получават консултации и организационна подкрепа от нашите членове, експерти и доброволци. С наша безвъзмездна методическа подкрепа са подадени, одобрени и реализирани над 90 проекта на училища и неправителствени организации по различни програми - ОПРЧР, НОИР, Еразъм+, грантови програми на ММС, Столична община, ЕЕА, ФПББ, ФРГИ, Виваком, МТел, Национални програми на МОН и др.     

Международни младежки обмени и обучения. От 2010 г. младежката формация на сдружението активно участва в организирането на младежки обмени и обучения по програмите "Младежта в действие" и Еразъм +". Понастоящем постоянно изпращаме младежи и младежки работници на обмени и обучения в чужбина, чрез партньорствата ни с други организации от Европа, Латинска Америка, Африка и др. Участието в тези проекти е възможно благодарение на програма Еразъм+ на Европейската комисия, като бюджетът на всеки проект покрива настаняването, храната и пътните на участниците. В някои случаи участниците заплащат такса за участиев размер до 50 евро. Актуалните младежки обмени, тренинги, доброволчески мисии публикуваме на Фейсбук страницата на Сдружението.

Стратегически партньорства. Сдружението участва като партньор и като водеща организация в редица проекти по Ключова дейност 2 на програма Еразъм+, както и по дейността Capacity Building in the Field of Youth, по които организира и участва в различни мобилности (обучения, семинари, учебни визити, срещи, конференции и др.), и участва в разработването на образователни методологии, мобилни приложения и онлайн образователни платформи.

Доброволчески проекти. От 2019 г. Сдружението е акредитирано като посрещаща и изпращаща организация към Европейския корпус за солидарност и оттогава има два проекта по програмата, като посреща доброволци за период от 2 до 6 месеца - от България, Испания, Индия, Тунис, Египет и др. Доброволците участват в организирането на различни дейности, като образователни работилници и събития за ученици и младежи, онлайн и офлайн кампании, грижа за споделената градска градина към Центъра за градско земеделие при Института по минералогия и кристалография на БАН и др.

Фестивали на българското образование. В периода 2006-2014 година през април или май ежегодно провеждахме тридневен Фестивал на българското образование - уникално комплексно събитие, информационно, рекламно, PR, празнично, комуникационно, адресирано към ученици, педагози, родители, партньорски организации и институции. Фестивалът протичаше в центъра на София, в Националния дворец на културата и Националния дворец на децата и околните им прастранства. През трите дни на фестивала са функционирали едновременно над 30 творчески ателиета за изобразителни и приложните изкуства, спорт, компютърни технологии, медии, наука и техника, театър, танц, литература, мода, интелектуални игри и др.; провеждаха се 6-8 дискусионни форуми по актуални проблеми на образованието, протичаше постоянна концертна програма на няколко сцени с участието на училищни, детски и младежки формации и паралелно изложение. Във Фестивала участваха ежегодно над 150 институции - представители на формалното и неформалното образование: средни училища, професионални гимназии, частни училища и детски градини, висши училища, колежи, школи по езици и изкуства, спортни клубове, издателства, неправителствени организации, фирми, медии, държавни институции и др. Партньори в инициативата бяха неправителствени организации, МОН, Столична община, РИО на МОН – София-град.  Посетителите на фестивала достигаха до 3-4000 на ден. Бюджетът на Фестивала се набираше от участниците в него, дарители и спонсори, сред които в различни години са били «Софийска вода», «Екобулпак», «Девин», «Карлсберг България» и др. Сдружение “Професионален форум за образованието” беше главен организатор и координатор на събитието. От 2015 г. преустановихме реализацията на Фестивала, тъй като, донякъде и под наше влияние, в София възникнаха няколко десетки подобни формати. От 2017 г. участваме в организацията на Фестивал "Невъзможното образование" - инициатива на Общност за демократично образование. През 2018 и 2019 г. година съвместно с Институт за прогресивно образование, СУ "Св. Климент Охридски" - специалност "Неформално образование" и Общност за демократично образование реализирахме нов фестивален формат - "Дни на неформалното образование" в музей "Земята и хората". Продължаваме да мислим върху нов подходящ образователно-фестивален формат. 

Национална спортна панорама. През 2011 г. сдружение “Професионален форум за образованието” в партньорство с Централен Полицейски Таекуон-до клуб, с подкрепата на Столична община и Министерството на спорта организираха първото по рода си изложение на водещите спортни организации в България. Целта е да се представят спортовете в техния широк спектър и многообразие пред посетителите и гостите, така че да се провокира техния интерес и да се превърнат от публика в участници. В рамките на три бяха организирани различни игри и презентации, които по атрактивен начин  представиха различните видове спорт. Участваха 68 спортни организации и бяха представени по интерактивен начин над 100 вида спорт. В парка на НДК бяха създадени временни игрища и тренажори за баскетбол, волейбол, голф и мини голф, бейзбол, американски футбол, бокс, скок на височина, бягане с препятствия, катерене по стена, тролей, картинг, художествена гимнастика, йога, шах, гребане, корабо и авио моделизъм, кану каяк, велосипедизъм и десетки други. В демонстрациите по дрифт се включи Министъра на спорта г-н Свилен Нейков.   Бюджетът на проекта беше около 40 000 лв, финансирането беше осигурено от организаторите и от спонсори („Виваком”, „Бокар”, велосипеди „Драг” и др.). Сътрудничеството ни продължи и през следващите години, като през 2012 г. Спортната панорама отново се проведе успоредно с Фестивала на Българското образование, а от 2013 г. форматът се реализира като самостоятелен в Южния парк на София.

Изпълнявани проекти, финансирани от различни донори:

 • 2023 г. - Сдружението е партньор в проект GEO-ACADEMY по програма Erasmus+ A.2 – Skills and Innovation (Project 101104693), Иновативни дигитални GEO инструменти за подобряване на цифровите, зелените и пространствените умения на учителите към ефективно STEAM образование за устойчиво развитие

 • 2022 г. - Сдружението има два одобрени проекта по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, обучения за младежки работници - "We Are All Storytellers" и "DREAM - Digital Resilience through Education and Analyzing Media", както и един одобрен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 - стратегически партньорства - "Active Citizens - Digital Citizens". 

 • 2022 - проект "Човешките технологии в дигиталния свят", финансиран по програма "Европа" на Столична община (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти") 

 • 2021 - 2022 - проект "Solidarity in Action for Youth Empowerment" по програма Европейски корпус за солидарност е реализиран от Сдружението, съвместно с партньорска организация от Тунис -  ASED (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти") 

 • 2020 - 2021 - Сдружението е партньор по проект "DigitFIT" по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 - стратегически партньорства, координаран от белгийската организация CONEXX  (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти")

 • 2020 - 2021 - проект "Научи ме на наука" по програма Европейски корпус за солидарност беше реализиран от Сдружението, съвместно с млади учени от Института по минералогия и кристалография към БАН (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти") 

 • 2021 - Сдружението става член на Тематичната работна група за разработване на програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 - 2027 г.

 • 2020 - трима членове на екипа на Сдружението участват като експерти в разработването на стандарти за младежки услуги (младежко пространство, младежки център, младежка доброволческа инициатива, услуги за психологическа подкрепа на младежи) за Министерство на младежта и спорта

 • 2020 - проект "Младежка предприемаческа лаборатория" е реализиран от Сдружението по Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта

 • 2019 - 2021 - Сдружението е партньор по проект "Social Entrepreneurship and Innovative Solutions" по програма Еразъм+, Capacity Building in the Field of Youth, съвместно с партньори от Европа и Латинска Америка (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти")

 • 2018 - 2019 - проект "Споделена градина, споделена трапеза", към програма "Пловдив - Европейска столица на културата", финансирана от фондация "Пловдив 2019", с партньорство на ОУ "Д-р Петър Берон" и ЧЕОУ "Слънчев лъч" - гр. Пловдив (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти")

 • 2016 - 2018 - Сдружението е партньор по проект "Employability Skills for Youth" по програма Еразъм+, Capacity Building in the Field of Youth, съвместно с партньори от Европа и Латинска Америка (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти")

 • 2017 - проект "Иновативен мини парк Хубча" с подкрепата на програма "Европа" на Столична община (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти")

 • 2017 - проект "Искам да работя в НПО" с подкрепата на дирекция ПИСТ на Столична община (повече за проекта можете да видите в секцията "Проекти")

 • 2016 - второ издание на Градския куест с подкрепата на дирекция ПИСТ на Столична община, на тема "Обичам София и спорта". Участваха над 30 отбора, които се състезаваха за голямата награда - уикенд на морето. Всички участници получиха награди във ид на различни спортни пособия - топки, фрисби, ракети за бадминтон, постелки за йога и др.  

 • 2016 - Младежко събитие "Урок по България" - микропроект на Младежката банка. Събитието се проведе с голям успех на три младежки форума - на фестивала School Generator, организирано от Столичния ученически съвет в двора на 22 СОУ - София, на изложението "Кариера с кауза" в двора на Софийския университет, и на годишна среща на ABLE Mentor в Бетахаус. По време на събитията участниците в уъркиопа "Урок по България" имаха възможност да облекат автентични български фолклорни носии, да се снимат с тях и да научат стъпки на български хора. 

 

 • 2015 - подадохме проект към фонд "Русский мир", свързан със 180-годишнината от смъртта на А.С.Пушкин.

 • 2015 - председателят на сдружението Юрий Анджекарски участва в конференция на НПО в Азербайджан

 • 2015 - в младежки  обмени  по програма Еразъм +, в които ПФО е партньор, участваха над 50 младежи от цялата страна, като посетиха Турция, Италия, Португалия, Хърватска, Австрия, Словения и др.

 • 2015 - сдружение  „Професионален форум за образованието” спечели проект към столична програма „Европа” за организиране на градска игра-приключение (куест) „Обичам София”. Играта се проведе на 19 и 20 юни 2015 година и беше страхотно забавление и за организаторите, и за участниците.  Планираме да провеждаме градски куестове и занапред.

 • 2015 - Мария Веласкес, доброволка към Сдружението, участва в дългосрочен EVS проект в гр. Валенсия, Испания, за период от 8 месеца, като основни нейни дейности бяха работа с деца и организация на различни уъркшопове.

 • 2014 - сдружение  „Професионален форум за образованието” реализира успешно втори самостоятелен проект за младежки обмен като водеща организация по програма „Еразъм +“ – “Re-Act through Art”, на тема консуматорството и съвременното изкуство. Проектът беше проведен в гр. Велико Търново, с участието на 35 младежи от България, Испания, Естония и Италия. Младежки лидери от Сдружението подготвиха програмата на обмена и реализираха като фасилитатори предвидените дейности, посветени на двете основни теми на проекта.

 • 2014 младежи доброволци към Сдружението участваха в EVS проекти в Мексико и Испания (проекти по програма „Младежта в действие“, Европейска доброволческа служба), съответно за период от 6 и от 3 месеца – като преподаватели по английски и български език, фасилитатори и организатори на различни събития и социални проекти в съответните страни.

 • 2014 през месец май 2014 г. двама младежки лидери и доброволци към Сдружението взеха участие като тренери в международния младежки проект за демократично гражданство по програма „Младежта в действие“, проведен в гр. Яш, Румъния – “Who Rules the EU – We Do, We Do!”. Те разработиха програма и методология на обучението и проведоха предвидените дейности. Участници в проекта бяха 30 младежи от България и Румъния. Основна тема бяха предстоящите избори за Европейски парламент и активното участие на младежи в тях.

 • 2014сдружение  „Професионален форум за образованието” беше партньор в международния младежки проект за демократично гражданство “New Generations, New Policies, New Future” по програма „Младежта в действие“ на португалската организация “Cronoworld”. По този проект Сдружението реализира три конференции в гр. София, със съдействието на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и на Националния военноисторически музей. Темите на тези конференции бяха свързани с предстоящите избори за Европейски парламент, политиките на ЕС, насочени към младежите, младежките проекти и възможностите за младежка мобилност. В трите конференции участваха общо 200 младежи от страната. През месец юни 15 от тях, избрани от представители на Сдружението, участваха в заключителна конференция по проекта, проведена в гр. Лисабон, Португалия.

 • 2014 - сдружение  „Професионален форум за образованието” беше партньор в младежкия проект за демократично гражданство “Youth for Freedom” по програма „Младежта в действие“ на организацията от Великобритания “Momentum”. Петима младежи от България участваха в трейнинг курс, проведен в Лондон през месец ноември 2013 н а тема превенция на трафика на хора и организация на събития и кампании за определена кауза. В последствие през месец февруари 2014 г. сдружение „Професионален форум за образованието“, в партньорство с НЧ „Бъдеще сега“ реализира трейнинг курс в гр. Банкя, включващ български и английски младежи, на същата тематика. Тренерите на проекта бяха доброволци в Сдружението с опит от младежки проекти, които подготвиха програмата на проекта и реализираха дейностите.

 • 2014 младежката формация към сдружение „Професионален форум за образованието” – „154 идеи” взе участие като партньор в 30 международни младежки обмена и тренинга, с водещи организации от Турция, Полша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Армения, Азербайджан, Великобритания и др. В обмените взеха участие над 100 младежи на възраст от 18 до 30 години. Темите на обмените бяха разнообразни: европейско гражданство и европейски избори, здравословен начин на живот и спорт, младежко предприемачество, арт дейности, превенция на трафика на хора и др.

 

 • 2013 сдружение  „Професионален форум за образованието” реализира проект „Заедно в предизвикателствата на творчеството и играта”, финансиран от фонд Социална закрила (бюджет 8000 лв). В рамките на проекта деца от 6 социални институции и сегрегирани училища участваха в уъркшоповете и програмата на VІІІ Фестивал на Българското образование, съпровождани от младежи-доброволци. Същевременно 8 социални институции получиха представителни щандове на Фестивала, бяха им изработени и тиражирани цветни рекламно-информационни брошури, както и рекламно-информационни страницив изданието „Справочник за средното образование”.

 • 2013 младежката формация към сдружение „Професионаен форум за образованието” – „154 идеи” взе участие като партньор в 11 международни младежки обмени и тренинги, с водещи организации от Румъния, Италия, Полша, Финландия, Турция, Уелс, Черна гора, Армения, Молдова, Грузия. В обмените взеха участие над 100 младежи на възраст от 14 до 30 години. Темите на обмените бяха разнообразни: европейско гражданство, здравословен начин на живот, изкуство за социална промяна, младежка безработица и др.

 • 2013 - сдружение „Професионален форум за образованието” реализира като водеща организация с проект за младежки многостранен обмен „Идеи и работа за по-добро бъдеще” по програма „Младежта в действие” (бюджет 12735,60 евро). Партньори бяха неправителствени организации от Португалия, Италия и Румъния. Младежкият обмен се проведе в гр.Мелник и гр.Добринище през м.октомври 2013 г. В рамките на проекта 30 младежи от 4 държави разработваха и защитаваха бизнес идеи, учиха се да пишат CV и мотивационни писма, провеждаха интервюта за работа, дискутираха пътища за преодоляване на младежката безработица и др.

 • 2013 сдружение „Професионален форум за образованието беше партньор в планирането, разработването и реализацията (през месец август) на младежкия обмен „Body, Mind and Soul Training” по програма „Младежта в действие“, проведен в гр. Китен с участници от България, Германия, Португалия и Турция. Темата на проекта беше свързана с карнавалните техники, креативността и активния начин на живот. Водеща организация в проекта беше “BMST – Carnavale”, гр. Русе.

 • 2012, 2013 - сдружение „Професионален форум за образованието” участва в реализацията на проект „УСПЕХ” на МОМН, като осигури водещи на клубни дейности в областите: фотография, телевизия, европеистика, йога, прабългарски бойни изкуства, модерен танц, екология в различни училища (7 СОУ, 12 СОУ, 22 СОУ, 81 СОУ, 97 СОУ, 149 СОУ, ПГАВТ „А.С.Попов”, ПГИЧЕ „Св.Методий”, 1 ОУ Костинброд, 12 СОУ, 18 СОУ, 68 ОУ)

 • 2012 - сдружение „Професионален форум за образованието” кандидатства като партньор на 1 ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр.Монтана с проект „Бъди до мен, за да успея” по схема „Образователна интеграция на етническите малцинства” по ОП  „Развитие на човешките ресурси” (бюджет 81080,19 лв.) Проектът стартира от 10 януари 2013 г. По проекта бяха проведени 2 обучения на педагози, 3 обучения на родители, създадоха се 5 творчески ателиета в училището. Представителна група от творческите ателиета участваха във Фестивала на българското образование на 26 април 2013 г. Проектът завърши с образователна екскурзия за участниците в проекта до Търново и Габрово. По същата програмна схема консултанти на сдружението подпомогнаха безвъзмездно още 7 училища да напишат и подадат свои проекти, като и 7-те бяха одобрени и получиха финансиране.

 • 2012 - сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение” спечели продължение на проекта „Фотоклуб Приятели”, озаглавено „Фотографията – нова визия за живот”, с финансиране от Тръст за демокрация в Югоизточна Европа. Членове на екипа на  сдружение „Професионален форум за образованието” продължиха да работят като обучители във фотоклуба. В рамките на проекта участниците в клуба от Дневния център за хора с увреждания – кв.Слатина се обучаваха да обработват фотографии чрез безплатната програма Picasa. В хода на проекта участниците в него създадоха фотографии и колежи за глави на календари, картички, фланелки, като най-добрите проекти бяха реализирани в материал. 

 • 2011 – 2012членове на екипа на сдружение „Професионален форум за образованието” участват като обучители в реализирането на проект „Фотоклуб Приятели”, с водеща организация сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение”, финансиран по програма „Овластяване на безвластните по време на криза – фаза 2” на Институт „Отворено общество” (бюджет $9795.50). По проекта се сформира фотоклуб за хора с психични заболявания към Дневен център за хора с увреждания – кв.Слатина, гр.София. В продължение на 6 месеца наш екип обучители провеждаше ежеседмични занимания  с около 20 потребители на центъра, които се обучаваха да снимат в различни жанрове и с използването на различни вградени възможности на дигиталния апарат; да прехвърлят снимки от дигиталния фотоапарат на компютър; да избират по-добрите фотографии, да кадрират, редактират контраст, яркост и др. В рамките на проекта 7 от членовете на клуба взеха участие във фотоконкурс „София – културни отражения”, и спечелиха поощрителна награда. Снимките на представителите на фотоклуб „Приятели са публикувани на сайта на конкурса http://www.sofia-city.info/12/page.html. Проектът завърши с фотоизложба във фоайето на Народния театър, на която бяха представени над 100 фотографии на членовете на клуба.

 • 2011 сдружение „Професионален форум за образованието” реализира проект „Доброволчески трамвай”, финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Тръста за гражданско общество в Централна и източна Европа.  Договор # 03/13.07.2011, одобрен бюджет 5200 лв. Основни цели на проекта бяха да се насърчат повече неправителствени организации в областта на образованието и образователни институции на столицата да формулират свои каузи и потребности от участие на доброволци в тях и да станат приемащи организации, да се популяризират тези каузи и възможностите за доброволчество, да се привлекат повече доброволци за реализирането им. В рамките на проекта се проведе специално комуникационно събитие „Доброволчески трамвай” (обиколка на специално брендирания ретро трамвай из София, съчетана с други активности) и 8 доброволчески акции в 4 училища, 1 детска градина и 3 НПО-та. 

 • 2010 председателят на сдружение „Професионален форум за образованието” Юрий Анджекарски спечели проект за индивидуална мобилност по програма „Коменски” и участва в учебна визита за запознаване с образователната система на Португалия.

 • 2009 сдружение „Професионален форум за образованието” кандидатства като водеща организация в партньорство със Столична община и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, както и други 4 столични училища като неформални партньори, с проект „От назоваване към действие” по проектна схема „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (бюджет 316 779.06) Проектът беше свързан със създаване на извънкласни форми за развитие на социални умения у учениците. Проектът не получи финансиране. По същата схема консултанти на сдружението подпомогнаха 10 училища да напишат и подадат свои проекти.

 • 2009 г. - сдружение „Професионален форум за образованието” реализира като водеща организация проект „Промоция на иновационни атрактивни младежки творчески дейности и добри практики на форум на столичното образование”, финансиран по програма „Спортни, младежки и детски дейности” на Столична община. Договор №РД-56-339 / 2009, одобрен бюджет 6000 лв. В рамките на проекта бяха представени чрез интерактивни форми (ателиета, студия, уъркшопове, дискусионни форуми) пред широка аудитория атрактивни модели на творчески дейности, които могат да се развиват в училища и в институциите на неформалното образование: арт ателиета, модно студио, ролерданс, друм съркъл, интерактивен театър и др. Бяха реализирани над 30 уъркшопа, ателиета, студия, дискусионни форуми, специални събития с общо над 4000 участници, създадени и разпространени 1000 мултимедийни диска с презентационни материали за различните дейности.

 • 2008 - сдружение „Професионален форум за образованието” кандидатства като водеща организация по програма „МТел Грант” с проект „Хората, различни от нас” (бюджет 5000 лв.) Основни цели на проекта бяха повишаването на информираността на педагози и ученици от столичните училища за проблемите на различни уязвими групи, създаване на условия за формиране на толерантно отношение и нагласи за съдействие и подкрепа на хората в неравностойно положение у педагози и ученици, както и създаване и реализация на модели на училищни инициативи, насочени към деца в неравностойно положение. Проектът не беше финансиран.

 

 • 2007 – 2008 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” участва като партньор в проекти по Националната програма на МОН „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” в проекти на следните училища:

 • (1) ПГИЧЕ „Свети Методий”, гр.София – проект „Училищен младежки медиен клуб”. Одобрен бюджет на проекта – 15 000 лв. По проекта беше сформиран младежки медиен клуб, участниците в който се обучаваха на фотография и телевизионна журналистика с обучители, осигурени от сдружението. Клубът реализира 4 фотоизложби, три от които извън училището, и записа 1 магазинно телевизионно предаване. Проектът беше награден на Национална конференция „Училището – желана територия на учениците” - 2008 г.

 • (2) 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, гр. София – проект „Ученически клуб – PR и офис център”. Одобрен бюджет на проекта – 15 000 лв.

  По проекта се сформира училищен клуб, участниците в който се обучаваха в областта на пиара и рекламата. Те създадоха печатни рекламни материали на училището, нов сайт на училището, представиха училището на няколко изложения. Част от обученията бяха проведени от обучители, осигурени от сдружението.

 • (3) 21 СОУ „Христо Ботев”, гр.София – проект „Ученически бизнес офис – тренинг и игрови модели”. Одобрен бюджет на проекта – 15 000 лв.

  По проекта се създаде училищен клуб, участниците в който се запознаха с работата на бизнес секретар, технически офис сътрудник, офис мениджър. В училището беше оборудван бизнес офис с най-разпространената офис техника – компютърна конфигурация, копирна машина, факс, машина за папкиране и ламиниране. Учениците се научиха да работят с офис техника, да правят мултимедийни презентации, да размножават материали и да изработват комплекти за участници в даден форум. Тези умения те демонстрираха на състезание за офис умения „Лудият офис”, което беше подготвено и проведено от екип на сдружението.

 • (4) 33 ЕГ „Света София”, гр.София – проект „Ученическо преводаческо студио”. Одобрен бюджет на проекта – 15 000 лв.

  По проекта се създаде ученически клуб, участниците в който се запознаха с професионалните изисквания към различните видове преводачески дейности – писмен превод, консекутивен превод, симултанен преводи и др. Те се запознаха с практическата дейност на преводача и сами опитаха да играят ролята на професионални преводачи. Част от обученията бяха проведени от обучители, осигурени от сдружението.

   

 • 2007 г. – сдружение „Професионален форум за образованието” реализира като водеща организация проект „Култура за всички”, финансиран от ДАМС по програма „Младеж”. Договор № 25-00-17/2007, одобрен  бюджет на проекта - 2704 евро. Целта на проекта бе да подкрепи младежите от инициативната група в сформирането на творческа младежка общност, която в рамките на 12 срещи да се запознае с няколко народни танци от различни краища на България и да ги разучи с помощта на хореограф и корепетитор, а след това да ги представи на концерт на открито. Желаещите младежи подготвиха и представиха на концерта и свои рисунки или снимки на тема „Моята България”.

 

bottom of page