top of page

През лятото на 2017 година сдружение "Професионален форум за образованието" работи по проект, финансиран от дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" на Столична община, озаглавен "Искам да работя в НПО". 

Основната цел на проекта „Искам да работя в НПО” е свързана с програмния приоритет на програмата -  Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора. Според нас, предприемачеството в неправителствения сектор е една модерна и разширяваща се възможност за личностно и кариерно развитие.

Основните цели на проекта „Искам да работя в НПО”формулирахме така:

  • да запознаем младите хора с цялостната философия на НПО сектора

  • да презентираме пред младите хора основните неполитически НПО сектори и техните каузи

  • да дадем възможност за създаване на директни отношения между НПО и млади хора, свързани с доброволчество, стаж, работа

  • да допринесем за повишаване на капацитета и устойчивостта на НПО, за разпространение на опит и добри практики

Чрез проекта „Искам да работя в НПО” ние продължихме да споделяме нашия опит с широк кръг хора,  опитвайки се същевременно да допринесем за кариерното ориентиране и реализация на младите хора, за участието им в смислени и позитивни дейности и каузи, чрез приобщаването им като доброволци, стажанти, фрилансери, сътрудници към важни за обществото инициативи.

bottom of page