top of page

Acerca de

340790151_1205319670351105_317840393401830976_n.jpg
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg

Проект "Sustainable, Healthy and Inclusive Non-Formal Education for Youth" (SHINE4Youth)

Международния младежки обмен "SHINE4Youth" беше реализиран по програма "Еразъм+" в периода 31 март - 9 април 2023 г. в Творческа къща Петрохан в Стара планина, като в него се включиха младежи от България, Испания, Румъния, Турция и Албания.

„Здраве“ и „устойчивост“ са думи, които обществото използва ежедневно, често без да се замисля задълбочено върху истинското им значение. Ето защо основната цел на проекта беше да създаде безопасно пространство за обсъждане на тези термини сред младите хора, използвайки неформални образователни методи и фокусирайки се върху съзнателния избор на храна и върху приготвянето на нашата собствена храна като важни фактори както за доброто ни здраве, така и за опазването на околната среда и устойчивото развитие.


Конкретните задачи на младежкия обмен бяха:
- повишаване на осведомеността сред младите хора за въздействието на хранително-вкусовата промишленост върху околната среда и нашето здраве, както и относно подходите за устойчивост в производството и консумацията на храни
- насърчаване на младите хора да водят здравословен начин на живот, като избират храната си по добре информиран и съзнателен начин, съответно избирайки храни, които имат по-малко въздействие върху околната среда и допринасят за по-добро здраве
- насърчаване на културата на приготвяне на собствена храна сред младите хора, за сметка на консумацията на силно преработени храни, които могат да имат отрицателно въздействие както върху тяхното здраве, така и върху околната среда
- овластяване на младите хора да действат на местно ниво чрез изграждане на техните умения в обучението на връстници и знанията им за устойчивото развитие, чрез неформално образование, така че те да могат да бъдат активни в своите общности
- развитие на уменията, знанията, нагласите и поведението на младите хора към по-съзнателно потребление и избор, и по-добро разбиране на тяхното въздействие върху околната среда, което също е пряко свързано с тяхното здраве и благосъстояние
- повишаване на осведомеността по темите за биоразнообразието и опазването на околната среда сред младежите, както и за ежедневните действия, които те могат да предприемат, за да намалят въздействието си върху околната среда (намаляване на хранителните отпадъци, компостиране, отговорно потребление и т.н.)
- повишаване на осведомеността сред младите хора по темата за хранителните разстройства и тяхното въздействие върху здравето, с цел намаляване на рисковете и насърчаване на здравословен начин на живот

 

По време на младежкия обмен участниците имаха възможността да участват в различни интерактивни дейности - групова работа, ролеви игри, симулации, дебати, творчески работилници и др., като създадоха своя собствена вертикална градина, научиха повече за устойчивото земеделие и градско градинарство, за опазването на почвите и околната среда като цяло, за вредата от "бързата мода" и нейните алтернативи, за начините, по които можем да допринесем за по-чиста околна среда и за устойчивото развитие на планетата. Обсъдихме и емоционалната тема за хранителните разстройства и тяхната превенция, както и за здравословния начин на живот като цяло. Готвихме здравословни рецепти заедно и замесихме хляб, който беше примесен с нашите мечти, идеи и решения, свързани с едно по-зелено бъдеще за всички.

bottom of page