top of page

Проект Digital FoodPrint

 

Проектът "Digital FoodPrint: Addressing food security through digital technology and an educational card game" (2022-2-BG01-KA210-ADU-000096495) е дългосрочен проект по програма "Еразъм+", сектор "Обучение на възрастни", и има за цел да се фокусира върху темата за продоволствената сигурност и устойчивото развитие, и насърчаването им на местно ниво.

 

Партньори на Сдружение "Професионален форум за образованието" по този проект са My Madeira Island (Португалия) и Sakata (Испания).

 

Чрез проекта партньорските организации разработват образователна настолна игра на тема продоволствена сигурност, като предстои нейната дигитализация и превод на български, испански и португалски. Играта ще позволи на участниците да изследват въпроси, свързани с продоволствената сигурност, по забавен, неформален и увлекателен начин.

През 2023 г. проведохме и международно обучение на тема хранителен суверенитет и продоволствена сигурност, с участието на колеги от Испания и Португалия, като имахме удоволствието да включим и гост-лектори от наши партньорски организации в България - Хранкооп, Ноу Тил и Храна, не война. С прототипа на образователната ни настолна игра успяхме да се включим и в Sofia Game Night 2023.

През 2024 г. предстои да реализираме и няколко обучения на местно равнище на тема продоволствена сигурност, така че можете да следите страниците ни във Фейсбук и Инстаграм за повече подробности!

bottom of page