top of page
Слайд1.JPG
Слайд2.JPG

Проектът се изпълнява с  финансовата подкрепа на програма "Европа-2021" на Столична община, в партньорство със 139 ОУ "Захарий Круша" - София и Район "Лозенец" на Столична община.

 

Обща цел на проекта: Повишаване на педагогическата култура и грамотност в обществото, чрез разказване, дискутиране и  демонстрация на разнообразни образователни философии и практики, черпени от историческия и съвременен опит навсякъде по света, посредством интегрирана дигитална (онлайн) медия.

 

Специфична/и цел/и на проекта:

  • Информиране на българските родители и общественост за позитивни практики, иновативни и алтернативни форми на образование

  • Подкрепа и насърчаване на образователни институции и образователни пространства за прилагане на иновативни и хуманни педагогически модели, допринасящи за устойчивостта и развитието им

  • Подкрепа на родители, търсещи иновативни и алтернативни форми на образование

  • Даване възможност на студенти от педагогически специалности да се запознаят с различни образователни философии и практики

2022 Квадратура на кръга СНанчева.jpg
2022 Метавселените на образованието ВТодоров.jpg
2022 Роботика срещу тормоза и насилието ИАнгелова.jpg
2022 Вдъхновение и мотивация ИДимитрова.jpg
2022 Фестивал (не)Възможното образование.jpg
Антон Каро снимка.jpg
Облак за плакат.png
Облак педагогика1.png
logo4edu1.jpg
logo4edu1.jpg
Константин Сапатупов снимка.jpg

Let’s Work Together

500 Terry Francois Street 

San Francisco, CA 94158

Tel: 123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page