top of page

            Сдружение ПФО има над 50 реализирани и отчетени проекта, финансирани от различни програми и донори. Нямаме нито един проект, който да не са реализирани планираните дейности. Съдържателните и финансови отчети на нашите проекти многократно са представяни в обучения като пример и образец.

             Отворени сме за партньорски предложения за участие в проектни дейности. Ние често участваме като партньор в национални и международни проекти на училища и неправителствени организации. Никога не сме били и не искаме да бъдем формален партньор, който не участва в реализирането на проекта. Имаме много добър опит и капацитет в дейности като организиране и провеждане на обучения, тренинги, конференции, специални събития, образователни екскурзии и др. В нито един проект няма случай на неизпълнение на партньорските ангажименти от наша страна. Нашият принос винаги е по-голям от разписания минимум. Същевременно, макар и да правим много неща безвъзмездно (например, разработката на проектното предложение), за нас е важно също да имаме ползи от проектите, в които участваме.

             Като всяко НПО, имаме много собствени идеи за бъдещи проекти. Постоянно очакваме и резултати от подадени проекти по различни програми - ще бъдат ли одобрени или не? За нас всеки проект, дори и не получил одобрение, е ценен опит, който повишава нашия капацитет. В обучителните ни програми ние открито споделяме нашите разработки и източници на информация. Убедени сме, че споделянето и обмена на информация може да донесе само ползи на всички участници.  

bottom of page