top of page
download.png
Volunteers arrive.jpg

Доброволците ни пристигат и се включват активно в работата ни в младежкото пространство Eduspace в София

От лятото на 2022 г. Сдружението започна реализацията на проекта "The Green Project" по програма Европейски корпус за солидарност

"The Green Project" (2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080308) е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси по програма Европейски корпус за солидарност и включва общо 8 чуждестранни и 4 български младежи, които се включиха в работата на екипа ни като доброволци за период от по 6 месеца през 2023-2024 г. 

 

Доброволците ни бяха от България, Египет, Мароко, Турция, Румъния, Италия и Гърция, и организираха неформални образователни дейности и събития за деца и младежи, които бяха насочени в три основни направления:

- екология, устойчиво развитие, опазване на природата, СТЕМ, градско земеделие, компостиране и др.

- дигитални умения и използване на цифровите технологии по осъзнат, отговорен и безопасен начин от страна на младите хора

- междукултурен диалог, многообразие, толерантност, солидарност и активно гражданство

За реализацията на проекта си партнирахме с училища и с други организации, като Център за градско земеделие към Институт по минералогия и кристалография на БАН, Фондация "СИЙД", Фондация "Солидарност в действие", Фондация " Пламнина", Международна фондация за развитието на Уай-Пиър, Сдружение "Диабет и предиабет", Софийски ученически съвет, Украински детски клуб в София, "Храна, не война", Институт за екологично строителство, Семеен център "Посоки" и др.

 Повече информация за проекта можете да видите тук, както и във Фейсбук страницата ни тук.

*Подкрепата на Европейската комисия за този проект не представлява одобрение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за информацията, представяна по време на събитията по проекта.

Работа по социални каузи, облагородяване на публични пространства, кампании за почистване, садене на дървета, размяна на дрехи и играчки, създаване на къщички за птички, градско земеделие...

Промотиране на науката сред младите хора, роботика и сътрудничество с Българска академия на науките

Организиране на събития, работилници и образователни сесии на различни теми: превенция на кибертормоза, права на човека, междукултурен диалог, социално включване и други

bottom of page