top of page
download.png
Volunteers arrive.jpg

Доброволците ни пристигат и се включват активно в работата ни в младежкото пространство Eduspace в София

От лятото на 2022 г. Сдружението започна реализацията на проекта "The Green Project" по програма Европейски корпус за солидарност

"The Green Project" (2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080308) е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси по програма Европейски корпус за солидарност и предвижда да включим в екипа на сдружението общо 8 чуждестранни и 4 български доброволци, които да подкрепят дейността ни за период от по 6 месеца.

Чрез проекта се стремим да организираме неформални образователни дейности и събития за деца и младежи, които са насочени в три основни направления:

- екология, устойчиво развитие, опазване на природата, СТЕМ, градско земеделие, компостиране и др.

- дигитални умения и използване на цифровите технологии по осъзнат, отговорен и безопасен начин от страна на младите хора

- междукултурен диалог, многообразие, толерантност, солидарност и активно гражданство

За реализацията на проекта продължаваме да си партнираме с училища и с други организации, като Център за градско земеделие към Институт по минералогия и кристалография на БАН, Фондация "СИЙД", Фондация "Солидарност в действие", Фондация " Пламнина", Международна фондация за развитието на Уай-Пиър, Сдружение "Диабет и предиабет", Софийски ученически съвет, Украински детски клуб в София и др.

Повече информация за проекта можете да видите тук.

Към началото на 2023 г. чуждестранните доброволци по проекта за двете му фази вече са селектирани и първите от тях пристигнаха в България. Те са от Египет, Румъния, Турция, Мароко, Италия/Индия, Косово и Франция. Все още имаме места за доброволци от България, така че можете да кандидатствате до 15 февруари тук!

Очаквайте още новини за проекта и дейностите, които ще реализираме както на страницата ни тук, така и във Фейсбук тук :)

*Подкрепата на Европейската комисия за този проект не представлява одобрение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за информацията, представяна по време на събитията по проекта.

bottom of page