top of page
PXL_20221020_130630645.jpg
PXL_20221020_130630645.jpg
PXL_20221018_080928508.jpg

Проект "DREAM"

Международното обучение за младежки работници "Digital Resilience through Education and Analyzing Media" - DREAM - се реализира по програма Еразъм+ в периода 17-25 октомври 2022 г. в Творческа къща Петрохан.

Основната цел на проекта беше да се развие капацитетът на младежките работници от партньорските страни за посрещане на нуждите на младите хора, с които работят, във връзка с отговорното, ефективно, съзнателно и здравословно използване на дигиталните технологии, както и за критично мислене и анализиране на онлайн съдържание.


Специфичните задачи на проекта бяха:
- Да бъдат представени и използвани практически инструменти за повишаване на осведомеността на младите хора за възможните отрицателни аспекти и последици от използването на дигиталните технологии, за осъзнатото и безопасното им използване;
- Да се насърчат младежките работници да работят с млади хора в областта на използването на безопасното и осъзнато използване на дигитални технологии, с фокус върху нуждите на младите хора в неравностойно положение, които често нямат основни умения и знания в тази област и нямат достъп до инструменти, информация и насоки за това как да използват ИКТ по здравословен начин, като извличат максимална полза от тях и избягват възможни негативни ефекти;
- Да се разгледат теми, свързани с онлайн безопасността, кибертормоза, превенцията на онлайн езика на омразата, осъзнатото използване на дигитални технологии, дигиталната идентичност и дигиталния отпечатък, медийната грамотност и критичното мислене, които са много актуални в настоящата дигитална ера, особено в периода на повишена зависимост от цифровите инструменти за комуникация, работа, обучение, и т.н.

Всички тези теми бяха обсъдени с участващите в международното обучение младежки работници чрез методите на неформалното образование, като бяха използвани образовтелни инструменти, разработени в предходни проекти на Сдружение "Професионален форум за образованието" - "Active Citizens - Digital Citizens" и "DigitFIT".

PXL_20221018_094301843.jpg
PXL_20221018_125547298.jpg
PXL_20221019_072942742.jpg
PXL_20221018_080928508.jpg
PXL_20221018_094238591.jpg
PXL_20221018_134203647.jpg
PXL_20221019_070758224.jpg
PXL_20221019_072751141.jpg
PXL_20221018_134157624.jpg
PXL_20221019_071212697.jpg
PXL_20221019_074114325.jpg
PXL_20221019_074306958.jpg
PXL_20221020_092509028.jpg
PXL_20221021_074709486.jpg
PXL_20221020_130634004.jpg
PXL_20221020_130625176.jpg
PXL_20221021_092836765.jpg
PXL_20221023_142916000.jpg
PXL_20221021_093932988.jpg
bottom of page