top of page

Международни младежки проекти

 

Сдружение "Професионален форум за образованието" има партньори - неправителствени организации в над 30 страни по света: Румъния, Турция, Гърция, Северна Македония, Италия, Испания, Португалия, Полша, Чехия, Швеция, Кипър, Великобритания, Естония, Литва, Латвия, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Мексико, Чили, Уругвай, Парагвай, Аржентина, Египет и др. Ние сме надежден и коректен партньор в младежки обмени, конференции и тренинги, затова постоянно участваме като изпращаща страна в подобни международни проекти.

През 2013 и 2014 година реализирахме два младежки обмена по програма Еразъм+ - "Идеи и работа за по-добро бъдеще" (2013 г.) и "Re-Act through Art" (2014 г.), а от 2022 г. продължаваме да реализираме обучения за младежки работници и младежки обмени по програмата, като само през тази година реализирахме един младежки обмен и едно обучение за младежки работници, и ни предстои реализацията на още три одобрени проекта по Еразъм+, Ключова дейност 1.

Членове на екипа ни участват като обучители по програма Еразъм+ в България и други държави, по покана на наши партньорски организации.

 

За повече информация за проектите ни следетете страницата ни тук и във Фейсбук:  https://www.facebook.com/4foredu.

Кой може да участва в международен младежки обмен или в обучение?

Как да участваме?

Какви видове международни обмени и обучения има?

Повечето международни обмени (по програма Еразъм+) се организират за младежи на възраст 18-30 години (така е и за доброволческите програми по програма Европейски корпус за солидарност). По-рядко са допустими участници на възраст 14-18 години, но за тях има и специални програми (например, по Еразъм+ има отделна програма за обмени на ученици, има програма на комисия Фулбрайт - САЩ специално за ученици и т.н.).

За лидерите на групите в младежките обмени няма възрастови ограничения, така че ако имате желание да участвате в международен младежки обмен, възрастта не е пречка.

За участие в обучение за младежки работници (тренинги) и конференции обикновено няма горна възрастова граница. Главното изискване за участие е да имате комуникативно ниво на владеене на английски език, защото всички дейности и активности са на английски, и да сте готови да участвате в предизвикателства!

Ако имате желание да участвате в международен обмен или обучение през нашата организация, необходимо е да следите Фейсбук страницата на сдружението: сдружение Професионален форум за образованието.

Там ние постоянно обявяваме актуалните възможности, които предлагаме ние и някои наши партньори.

 

Когато проявите интерес към даден обмен или обучение, трябва да попълните онлайн формуляр за кандидатстване, който публикуваме в обявата. В обявата ни прилагаме и онлайн информационен пакет, който съдържа цялата практическа информация за мобилността, с която разполагаме от организаторите.

След като направим селекцията на кандидатите на базата на подадените онлайн формуляри, се свързваме с одобрените кандидати и ги подготвяме за заминаването.

Трябва да имате предвид, че почти винаги участниците сами трябва да закупят своя билет за отиване и връщане до даденото място, където се провежда обменът или обучението, като след края на мобилността сумата за пънти разходи (до определен лимит) се възстановява от организаторите по банков път.

Разходите за храна и настаняване на участниците по време на проектите са поети изцяло от бюджета на програма Еразъм+.

Понякога за участие в обмен или обучение има административна такса, която е между 10 и 50 евро.

 

    

 

Международен младежки обмен по програма Еразъм+ е краткосрочно събитие (обикновено 5-10 дни), в рамките на което младежки групи (от 16 до 60 участници) от няколко държави се срещат в една от тези държави. Всеки младежки обмен има тема и програма, и по същество представлява форма на неформално образование. Всички разходи на участниците по настаняване, храна и пътни се поемат от програмата. Пътните разходи се реимбурсират, т.е. участниците си купуват сами необходимите билети, а след приключване на обмена организацията домакин връща реално изразходваните суми на база предоставените й билети.

 

Освен програма Еразъм+, има и други международни програми и фондации, които финансират младежки обмени. Финансовите им условия са различни от тези на Еразъм+.

 

Доброволческата програма Европейски корпус за солидарност - това е възможност за по-дългосрочно пребиваване в дадена държава, между 1 и 12 месеца, и обикновено е индивидуално, а не групово. На доброволците се поемат разходите по настаняване, храна и пътни, и им се дават джобни пари, прави им се медицинска застраховка.

Темите и дейностите, които реализират доброволците, могат да са най-различни, като са свързани със солидарността, подкрепата на уязвими групи и неформалното образование.

Сдружение "Професионален форум за образованието"  има акредитация за изпращаща и посрещаща организация по програмата, така че, ако имате интерес да участвате в нея, можете да се свържете с нас!

За повече информация за програмата можете да посетите официалния й сайт: https://europa.eu/youth/solidarity_en

 

Мобилност на младежки работници -  подкрепя професионалното развитие на работещите с млади хора, под формата на участие в:

  • семинари,

  • обучителни курсове,

  • контактни семинари,

  • учебни визити,

  • наблюдение в чужбина в организация, активна в младежкия сектор.

Тези мобилности също се реализират по програма Еразъм+, обикновено няма горна възрастова граница, и се работи по определена тема, чрез методите на неформалното образование.

Всички разходи на участниците по настаняване, храна и пътни се поемат от програмата. Пътните разходи се реимбурсират, т.е. участниците си купуват сами необходимите билети, а след приключване на мобилността организацията домакин връща реално изразходваните суми на база предоставените й билети.

thumbnail (3).jpeg
bottom of page