top of page

Нашият екип

 

Тук ще представим най-активните участници в дейностите на сдружението :)

Юрий Анджекарски

Основател и председател на 

сдружение "Професионален форум за образованието"

o_forum@abv.bg

GSM: +359 878 188 800

          +359 88 70 70 112 

Юрий Анджекарски е философ и социолог. В периода 1990 - 2002 е директор на първото "чартърно" училище в България - 151 СОУПИ, създадено по авторски модел в резултат на конкурс, и ръководител на Авторски екип за педагогическо проектиране и реализация, който разработи, защити и реализира модела. 

Светлана Нанчева

Основател и член на сдружение "Професионален форум за образованието"

20181203_161210_edited.jpg

Светлана Нанчева е педагог, филолог и културолог. В периода 1990 - 2002 г. е педагог-съветник в 151 СОУПИ, и ръководител на екип, разработил и реализирал първата у нас учебна програма за социални и личностни умения в училище - програма СТИЛ, за която през 2019 г. тя написа и издаде книга, озалавена "Неучебен предмет".

Юлия Юриева

Координатор на младежките проекти на сдружение "Професионален форум за образованието"

Юлия Юриева е бакалавър по Международни отношения и сертифициран младежки лидер, участник в над 50 международни младежки прояви - обмени, тренинги, доброволчески мисии и др. в над 40 държави.

Ефрем Ефремов

Координатор по логистиката на сдружение "Професионален форум за образованието"

Ефрем Ефремов е географ, фотограф, предприемач и организатор. Намира решение на всеки логистичен проблем и организира нещата по най-добрия начин. През 1990-те години е част от екипа на 151 СОУПИ, основател и ръководител на профил "Организация на туризма". 

GenadiiMatveev.jpg
Генадий Матвеев

Водещ обучител към сдружение "Професионален форум за образованието"

Генадий Матвеев е педагог с богат опит от работа с деца от всички възрасти и с различни проблеми, работа с родители и обучение на педагогически екипи. През 1989 г. Генадий е лидер на педагогически екип, който създаде първото авторско училище в България на базата на 98 НУ "Св.св.Кирил и Методий", гр.София. 

Иглика Ангелова
 Водещ обучител към сдружение "Професионален форум за образованието"
%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%

Иглика Ангелова е педагог и психолог, автор на редица методики, помагала и проекти, методист и ментор. Винаги с нестандартен поглед и подход към педагогическите проблеми, еднакво силна в теорията и в практиката. 

%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%
Ирина Апостолова

Обучител и член на сдружение "Професионален форум за образованието"

Ирина Апостолова е арт педагог и терапевт, сугестопедагог, йога инструктор. Творчеството е в самата нейна природа, и тя умее да събуди твореца както у децата, така и у възрастните. През 1990-те години Ирина е част от екипа на 151 СОУПИ. 

Д-р Ирена Димитрова

Водещ обучител на сдружение "Професионален форум за образованието"

Ирена.jpg

Д-р Ирена Димитрова е психолог с богат опит в работата с деца, младежи, родители, педагози. Има също така значителен опит от разработване и управление на проекти в областта на образованието и младежките дейности. 

Доц. д-р Владислав Тодоров

Водещ обучител на сдружение "Професионален форум за образованието"

Владислав Тодоров.jpg

Доц. д-р Владислав Тодоров е математик, информатик, дългогодишен преподавател в ЛТУ - София. Специалист е в областта на бази данни, ГИС, устойчиво развитие. Научните му интереси са свързани с изкуствен интелект, виртуални метавселени, киберетика и други изключително интересни иновативни области. През 1990-те години Владислав е част от екипа на 151 СОУПИ, ръководител на профил "Програмни продукти и системи" и съавтор на учебния план и програми на профила. 

bottom of page