top of page

ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ

Сендовска система

В началото на 1980-те години в България се създава ПГО -  Проблемна група по образованието към БАН, ръководена от акад.Благовест Сендов. Екипът, включващ забележителни учени, писатели, художници, разработва експериментален учебен план и учебни програми, които се апробират в около 40 училища в страната. Сред иновациите на ПГО са създаването на интегрални учебни предмети и елеметни на проблемно-базирано учебно съдържание, въвеждане на обучение по алгоритми и програмиране, започващо от началните класове (базирано на езика ЛОГО), и много други интересни неща. Интересно е също, че в Сендовската система, както е известна в обществото, е върнато именуването на началните класове като "отделения".

Ние имахме щастието да познаваме лично академик Сендов, но за огромно съжаление не успяхме да говорим с него достатъчно за ПГО и работата му. Като почетен гост на Пролетния педагогически форум "Иновативното училище" пред 2017 г. той каза, че това е най-хубавият период от живота му. Видео от това гостуване можете да видите тук

 

Нашият екип, който е силно причастен към темата за иновациите в образованието, се опитва да събира и подрежда ценни ресурси от близкото минало. Мечтаем да съберем пълна колекция на Сендовските учебници. Засега това е, което имаме:

Учебници на ПГО, представени на сайта на Националния музей на образованието - Габрово

bottom of page