top of page
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
thumbnail (16).jpeg
thumbnail (12).jpeg

В периода 10-18 юни 2022 г. Сдружение "Професионален форум за образованието" организира международно обучение за младежки работници по програма Еразъм+ - "We Are All Storytellers"

Обучението се проведе в Творческа къща Петрохан и в него се включиха 27 младежки работници от  България, Румъния, Италия, Испания, Швеция, Португалия, Северна Македония, Хърватия, Полша. 

 

Основната цел на проекта беше да развие капацитета на младежките работници за разработване и реализиране на младежки дейности, като се използват техники за "сторителинг" - разказване на истории, свързани с темите за правата на човека, активното гражданство, с акцент върху значимостта на участието на младите хора в процесите на вземане на решения по въпроси, които ги засягат. По време на обучението техниките на т.нар. "сторителинг" бяха използвани като основен инструмент за постигане на общата цел на проекта, и като начин за осъществяване на образователни инициативи чрез иновативен подход, за млади хора, включително такива в неравностойно положение. Младежките работници от страните партньори имаха възможност да се запознаят с практически дейности и конкретни инструменти, основани на разнообразни техники за разказване на истории, които могат да прилагат в редовната си работа с млади хора.

thumbnail (20).jpeg
thumbnail (11).jpeg
thumbnail (17).jpeg
thumbnail (1).jpeg
thumbnail (4).jpeg
thumbnail (2).jpeg
thumbnail (8).jpeg
thumbnail (10).jpeg
thumbnail (7).jpeg
thumbnail (6).jpeg
thumbnail (5).jpeg
thumbnail (9).jpeg
thumbnail (23).jpeg
thumbnail.jpeg
thumbnail (26).jpeg
thumbnail (13).jpeg
thumbnail (15).jpeg
thumbnail (3).jpeg
thumbnail (25).jpeg
thumbnail (21).jpeg
thumbnail (22).jpeg
thumbnail (14).jpeg
bottom of page