top of page
ОЧАКВАЙТЕ: Конференция "Иновациите в образованието", септември-октомври 2024

Работилница

за Училищни иновации

Програма акселератор на Сдружение ПФО

Работилница за проекти в областта на социално-емоционални умения и умения за живот

Програма на Сдружение ПФО за консултиране на училищни екипи за създаване на училищна общност с позитивен училищен климат и взаимоотношения между всички участници в образователния процес - педагози, ученици, родители 

STEM

Работилница за STEM проекти

 

Програма на Сдружение ПФО за консултиране на училищни екипи за създаване и развитие на училищни STEM среди

2022  Europa_edited copy.jpg
105984684_162038225361272_1728333695176527393_n.jpg

Помогни на училище

Ако искате да дарите нещо, и търсите училище, детска градина, център за работа с деца или друга образователна институция, която има нужда от Вашето дарение, обърнете се към нас! 

 

ДНО 12 2018.jpg

Дни на неформалното образование 

bottom of page