top of page
Програми за 3 кредита към 01.11.2023
Digital media.jpg

Програма

Дигитално творчество и дигитални медии в контекста на STEM/STEAM образователна среда

48 часа = 3 кредита (24 присъствени часа)

Обучители:

доц. д-р Владислав Тодоров;

Ефрем Ефремов;

Светлана Нанчева

350829836_1699611363808456_1493156179219858210_n.jpg

Програма

Идеи, модели, методи и ресурси за STEM/STEAM образование в различни типове STEM/STEAM среда

48 часа = 3 кредита (24 присъствени часа)

Обучители:

доц. д-р Владислав Тодоров; Иглика Ангелова,

Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски

wb-top-1.png

Програма

Метод на игровизацията в STEM уроци

48 часа = 3 кредита (24 присъствени часа)

Обучители:

Мариела Станчева (автор на поредиците Сгъни наука и В света на Байта )

Програма

Дидактически аспекти на работа с дигитални образователни платформи, инструменти и среди. Съчетаване на обучение в класната стая и в електронна среда (хибридно обучение).

48 часа = 3 кредита (24 присъствени часа)

Обучители:

доц.Владислав Тодоров,

Иглика Ангелова

ProjectBasedLearning.png

Програма

Проектно-базирано обучение: метапредметна дидактика, учене чрез правене, ценностни основания

48 часа = 3 кредита (24 присъствени часа)

Обучители:

Иглика Ангелова

Светлана Нанчева

Програма

Комуникативното училище: превенция и интервенция на агресията и насилието в училището и виртуалната среда

48 часа = 3 кредита

Обучители:

Юрий Анджекарски,

Светлана Нанчева

IMG_5544.JPG

Програма

Модели на успеха: образователни траектории

48 часа = 3 кредита

Обучители:

Юрий Анджекарски,

Светлана Нанчева

Програма

Превенция и справяне с професионалния стрес и прегаряне на педагогическите специалисти

48 часа = 3 кредита (24 присъствени часа)

Обучители:

д-р Ирена Димитрова, 

Генадий Матвеев, 

Теодор Карайончев

Програма

Усъвършенстване на педагогическото майсторство в областта на говорни и театрални форми и техники за развитие на логическо, творческо и критично мислене у учителите и учениците

48 часа = 3 кредита

Обучители:

Кирил Кирилов

Програма

Стартиране, развитие и поддържане на иновации в училището и детската градина

48 часа = 3 кредита

Обучители:

Юрий Анджекарски,

Светлана Нанчева

1558385_651042358276685_1193223654_n.jpg

Програма

Развитие на меките умения на педагозите. Ефективна и позитивна работа в екип

48 часа = 3 кредита

Обучители:

д-р Ирена Димитрова,

Генадий Матвеев,

Теодор Карайончев,

д-р Надие Карагьозова

Програма

Разработване, реализиране и управление на проекти с донорско финансиране

48 часа = 3 кредита

Обучители:

д-р Ирена Димитрова,

Светлана Нанчева

Програма

Изграждане и управление на имиджа на образователните институции

48 часа = 3 кредита

Обучители:

Светлана Нанчева,

Ефрем Ефремов

Програма

Технология и дидактика на проектно-базирано обучение (Project-based Learning) и смесено обучение (Blended Learning)

48часа = 3 кредита

Обучители:

Иглика Ангелова

Светлана Нанчева

Програма

Формиране на социални умения и личностно развитие на учениците в условия на мултикултурна образователна среда

48 часа = 3 кредита

Обучители:

Светлана Нанчева,

Генадий Матвеев

Изтеглете анотация
20180430_120951.jpg

Програма

Иновативни, интерактивни и дигитални педагогически методи и технологии за работа в мултикултурна образователна среда

48 часа = 3 кредита

Обучители:

д-р Ирена Димитрова,

Светлана Нанчева,

Иглика Ангелова

Изтеглете анотация
bottom of page