top of page

Проект Active Citizens - Digital Citizens

 

В периода 2022 - 2023 г. Сдружението е координатор на проекта Active Citizens - Digital Citizens, реализиран по Ключова деност 2 - стратегически партньорства на програма Еразъм+. Партньори по проекта са Fraud Line (Гърция), Eurospeak (Ирландия), Inercia Digital (Испания) и My Madeira Island (Португалия).

Общата цел на проекта е да изгради капацитета на участващите организации и младежки работници в областта на дигиталното гражданство, като се съсредоточи върху различни негови аспекти, като баланс в използването на дигиталните технологии, осъзнатост при употребата на социални мрежи; неприкосновеност на личния живот и сигурност онлайн; цифров отпечатък и идентичност; превенция на кибертормоза и речта на омразата; медийна грамотност; онлайн застъпничество, активизъм и участие - чрез интензивен обмен на опит, добри практики и образователни инструменти.

През февруари 2022 г. се проведе първоначалната среща между партньорите по проекта, която се състоя в гр. София.

В периода 18-25 септември 2022 г. в Петрохан, България, беше проведено и обучение за младежки работници от участващите страни, което имаше за цел да:
- предостави на участниците конкретни инструменти, знания и умения, които ще им помогнат да организират висококачествени дейности за младежи по теми, свързани с дигиталното гражданство, включително неприкосновеност на личния живот и сигурност онлайн, цифрова идентичност и цифров отпечатък, медийна грамотност, осъзнатост при използването на дигиталните технологии, онлайн реч на омразата и кибертормоз;
- бъде пространство за представяне и използване на практика на неформални образователни инструменти, разработени по изброените теми от партньорските организации;
- даде възможност за задълбочаване на сътрудничеството между партньорските организации и да даде пространство за планиране на местни дейности с младежи и младежки работници, които ще бъдат организирани във всяка от страните през следващите месеци.

В периода октомври 2022 - март 2023 г. всички партньори организираха дейности за младежи и младежки работници по темата на проекта, като беше завършен и процесът на разработване на наръчник с практически дейности за работа с млади хора на тема дигитално гражданство, който би бил особено полезен за младежки работници и учители, и е достъпен свободно тук:

ACDC-1.png
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
Партньори по проекта са:
ID_logotipo-01 (2).png
MyMadeiraIsland_LOGO_512px.png
Picture1.png
FraudLine Greece.jpeg
Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация.
Тук можете да видите как протече международното обучение за младежки работници на тема дигитално гражданство:
309072901_5544726698908202_246018837254199221_n.jpg
309213305_5544727612241444_5674036468967994068_n.jpg
309398907_5544727418908130_7269557408123523129_n.jpg
309248099_5544726878908184_5234718656527182494_n.jpg
309404147_5544727428908129_7155254723259604449_n.jpg
309315632_5544726798908192_3111605819290807834_n.jpg
309348501_5544727005574838_3798920897193066263_n.jpg
309276324_5544727098908162_6496545940627636946_n.jpg
309441374_5544727535574785_1296294006415357490_n.jpg
309516808_5544726972241508_9144375435644165516_n.jpg
309546258_5544727475574791_8601420475012676940_n.jpg
309559889_5544726768908195_8440531508048973636_n.jpg
309442857_5544726572241548_3657512488397553124_n.jpg
309556609_5544727108908161_3372190887722118574_n.jpg
309646323_5544726908908181_5706986038572360409_n.jpg
309589825_5544726898908182_8118270614161269708_n.jpg
309587582_5544727832241422_2451533261711028510_n.jpg
bottom of page