top of page

Г.Лозанов. Сугестопедията - десугестивно обучение

Книгата на проф. д-р Георги Лозанов "Сугестопедия - десугестивно обучение" е последната му разработка по сугестопедия, публикувана на български език. В книгата е разказана историята на метода, дадени са теоретичните му основи, както и някои методически описания на експерименталното обучение на възрастни и деца, провеждане през 1970-те години

Е.Гатева. Глобализирано художествено изграждане на сугестопедичния учебен процес.

Част 1

Част 2

Книгата на проф. д-р Евелина Гатева, дългогодишен съратник на проф. д-р Георги Лозанов, е посветена на ролята на изкуствата в сугестопедичния учебен процес - музика, литература, театър, живопис, графика, скулптура, архитектура, кино и телевизия,  декоративно и приложно изкуство. Разказани са методическите стъпки при вграждането на елементи на изкуствата в учебния процес.

Сборник (Не)Възможното образование 2018

Сборник (не)Възможното образование 2018 е съпътстващ продукт на кинофестивала зя документални филми за образованието "(Не)Възможното образование". Фестивалът се организира от група доброволци с лидер Нели Керемидчиева, член-учредител на Общност за демократично образование и първото в България Демократично училище. (Повече за ОДО - на сайта odo.bg). В Сборника са представени филмите от фестивалната програма през 2018 г., както и педагогическите методи, презентирани на работилниците, които също са част от Фестивала. Представянето на сугестопедията в сборника е дело на Галина Спасова, сугестопедагог, преподавател по английски език.

bottom of page