top of page

Уебсайт на проекта: https://digitfit.eu/

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/DigitFitErasmus/

В периода 2020 - 2021 г. Сдружението е партньор по проекта "DigitFIT", реализиран по Ключова деност 2 - стратегически партньорства на програма Еразъм+. Водеща организация по проекта е CONEXX - Europe, а останалите партньорски организации са Inova Consultancy (Великобритания) и CESUR (Испания).

Основна цел на проекта е да допринесе за справянето с негативните въздействия на интернет зависимостта върху психичното здраве на младите хора и за насърчаването на здравословна връзка с дигиталните медии.

При поколенията, израснали с новите технологии и цифрово съдържание, все по-често се наблюдават проблеми, свързани с психичното здраве, поради зависимостта от Интернет, която много млади хора изпитват.

DigitFIT включва работа с младите хора за изграждане на по-отговорна и осъзната връзка с дигиталните медии, като им предоставя необходимите инструменти, за да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от Интернет, като същевременно насърчава ученето и активността и онлайн гражданството. Програмата спомага и за осъзнаването и на вредните и анализирането на онлайн съдържанието - за постигане на по-добър баланс в между онлайн и офлайн живота на младите хора.

 

Проектът обучава и обучители, които да подпомогнат младите хора да разпознаят и да предотвратят негативните ефекти, които може да има дигиталният свят, и в същото време да се възползват максимално от предимствата на интернет.

 

DigitFIT се фокусира върху борбата с негативното въздействие върху психичното здраве, породено от засиленото потребление на Интернет сред младите хора, като развива техните меки умения, самоосъзнаване и самоефективност, и насърчава изграждането на по-добра връзка с онлайн пространството. В същото време проектът утвърждава положителното използване на Интернет за обучение, комуникация, професионално развитие и активно гражданство.

По проекта бяха създадени две ръководства - за работа с младежи и за работа с обучители (младежки работници, учители и др.), които са достъпни на сайта на проекта на английски, испански, френски и български език. Те съдържат теоретична и практическа част, разделени в 5 модула:

- Плюсовете и минусите на цифровите медии във вашия живот

- Цифрови медии за кариерно развитие

- Психологическо влияние на цифровите медии

- Да бъдем осъзнати в дигиталната ера

- Менторски кръгове™

Надяваме се тези ръководства да са ви полезни, те могат свободно да се използват от вас и са базирани на методите на неформалното образование.

digitfit logo.png
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
93236401_152961159583625_7415012396592267264_n.jpg
93961228_152961386250269_1018419320922832896_n.jpg
bottom of page